The Regional English Language Office (RELO)

โดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ประกาศรับสมัครทุน RELO ประจำปี 2562-2563 สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออาชีวะศึกษา เพื่อรับทุนเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand TESOL และเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนภูมิภาคของสมาคมฯ ครูผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครภายในวันที่ 12 กันยายน 2562 (ใบสมัครคือ 2 รูปสุดท้าย)