[ประกาศ] รับสมัครผู้รับทุนเพื่อฝึกอบรม (BSC)

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) ร่วมกับ British Study Centres, School of English ประกาศรับสมัครผู้รับทุนบางส่วนเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ (CLIL) จำนวน 1 ทุน ณ British Study Centres ประเทศอังกฤษ

ติดต่อ: teachertraining.thaitesol@gmail.com
สิ้นสุด: ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ดาวโหลดจดหมายประกาศทุน

จดหมายประกาศทุน-BSC