[ประกาศ] รับสมัครผู้สนใจส่งโครงการบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และมูลนิธิธรรมดี ประกาศรับสมัครผู้สนใจส่งโครงการบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมและมัธยมศึกษาที่ใช้ศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในห้องเรียนหรือโรงเรียนของตน โครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท (3 รูปสุดท้ายคือใบสมัคร)

ติดต่อ: teachertraining.thaitesol@gmail.com
สิ้นสุด: ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ดาวโหลดใบสมัคร

จดหมายประกาศทุนโครงการบูรณาการศาสตร์พระ

ประกาศทุน-สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งปร

ใบสมัครรับทุนสนับสนุนการศึกษาฯ