ประกาศทุนเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ ณ เมืองปาดัง ประเทศอินโดนิเซีย

ติดต่อ: thailandtesol.competition@gmail.comสิ้นสุด: ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดาวโหลดประกาศรับสมัคร

ประกาศทุนเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ ณ เมืองปาดัง ประเทศอินโดนิเซีย" href="http://www.thailandtesol.org/2019/09/03/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%9c/">Read more

ประกาศรับสมัครผู้สนใจส่งโครงการบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และมูลนิธิธรรมดี ประกาศรับสมัครผู้สนใจส่งโครงการบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมและมัธยมศึกษาที่ใช้ศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในห้องเรียนหรือโรงเรียนของตน โครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท (3 รูปสุดท้ายคือใบสมัคร) ติดต่อ: teachertraining.thaitesol@gmail.comสิ้นสุด: ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน

ประกาศรับสมัครผู้สนใจส่งโครงการบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ" href="http://www.thailandtesol.org/2019/08/31/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%aa/">Read more

ประกาศรับสมัครผู้รับทุนเพื่อฝึกอบรม (BSC)

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) ร่วมกับ British Study Centres, School of English ประกาศรับสมัครผู้รับทุนบางส่วนเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ (CLIL) จำนวน 1 ทุน ณ British Study Centres ประเทศอังกฤษ

ประกาศรับสมัครผู้รับทุนเพื่อฝึกอบรม (BSC)" href="http://www.thailandtesol.org/2019/08/19/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b8/">Read more