ประชาสัมพันธ์การบรรยายเรื่อง การขอรับอนุสิทธิบัตรคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ทางการศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษ

  • Home
  • Events
  • Other Events
  • ประชาสัมพันธ์การบรรยายเรื่อง การขอรับอนุสิทธิบัตรคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ทางการศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์การบรรยายเรื่อง การขอรับอนุสิทธิบัตรคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ทางการศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษ

ประชาสัมพันธ์การบรรยายเรื่อง การขอรับอนุสิทธิบัตรคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ทางการศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษ


31 Jul 2021 (9:30 - 12:00)


สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) ขอประชาสัมพันธ์การบรรยายเรื่อง การขอรับอนุสิทธิบัตรคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ทางการศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 9:30-12:00 น.

Note: The session will be conducted in Thai.

125394.jpg