ประชาสัมพันธ์การบรรยายหัวข้อ eng 24

ประชาสัมพันธ์การบรรยายหัวข้อ eng 24

ประชาสัมพันธ์การบรรยายหัวข้อ eng 24


19 Sep 2021 (10:00 - 12:00)


ขอเชิญครูมัธยมศึกษา ประถมศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ eng 24 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหนาท น้อมเนียน นายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. โดยสามารถสแกน QR code บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าฟังการบรรยาย (ไม่ต้องลงทะเบียน)

eng24 เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้คุณครูทุกท่านสามารถนำสื่อการเรียนการสอนไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากลิงก์ http://www.eng24.ac.th

eng 24_2.png